systemy rurarskie

Systemy rurarskie

Oferujemy kompletne wykonawstwo instalacji rurociągowych, rurociągów przesyłowych oraz rurociągów okrętowych. Wykonujemy remonty oraz modernizacje.

Dzięki posiadanemu przez naszych pracowników doświadczeniu zawodowemu oraz przy wykorzystaniu profesjonalnego wyposażenia produkcyjnego, możemy zaoferować prefabrykację i montaż rurociągów w pełnym zakresie średnic, grubości ścianek i gatunków materiałowych, dostępnych na rynku.

Wykonujemy próby szczelności i ciśnieniowe prefabrykowanych systemów. Podobnie jak w przypadku zbiorników także i dla rurociągów nasze prace podlegają nadzorowi NDT. Posiadamy specjalistyczne wyposażenie do realizacji powyższych prac.

Pełna oferta