Projekty zrealizowane

Havyyard Production

heavy yard

Dostawa ponad 1000 m2 kanałów wentylacyjnych wykonanych zgodnie z normami STX