Projekty zrealizowane

Gdańskie Młyny

gdanskie mlyny

Poszukując odpowiedzialnego wykonawcy Gdańskie młyny Sp. z.o.o powierzyła nam remont żurawia linii załadunku oraz system rozładunku statków. Zrealizowaliśmy remont generalny wiążący się z wymianą elementów konstrukcyjnych oraz mechanizmów sterujących.

Pomimo bardzo krótkiego terminu wykonaliśmy pracę terminowo zachowując przy tym najwyższe standardy HSE.