Projekt w realizacji

Gdańska Stocznia Remontowa S.A.

realizacje_gdanska_stocznia_remontowa

PROM RO-PAX dla spółki Polskie Promy, której udziałowcami są Skarb Państwa oraz Polska Żegluga Morska (system wentylacji LNG oraz Air Condition accommodation)